Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Foreldre slipper nå å føre opp fradragene

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Nå får foreldre som har barn i private barnehager og skolefritidsordninger forhåndsutfylt i selvangivelsen fradragene for kostnader til barnepass.

Alle privateide institusjoner som driver barnehager, familiebarnehager, barneparker og skolefritidsordninger skal nå sende opplysninger om foreldrebetaling til Skatteetaten fra og med inntektsåret 2010. De skal dermed rapportere på samme måte som de offentlige eide barnehagene og skolefritidsordningene. Den nye oppgaveplikten berører cirka 130 000 barn i rundt 1 800 private barnehager og skolefritidsordninger. Det som skal rapporteres inn er oppholdskostnader (uten matpenger) for barn under 12 år. Disse opplysningene vil foreldrene og foresatte få forhåndsutfylt i sin selvangivelse som fradrag for kostnader til barnepass (foreldrefradrag).

De private barnehagene og skolefritidsordningene fikk informasjon om dette i høst og vi håper de sørger for at korrekte og fullstendige likningsoppgave blir levert innen fristen 20. januar 2011.

Den nye oppgaveplikten gjelder ikke ved private dagmammaordninger der foreldrene sender lønns- og trekkoppgave.