Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nyhet

Ikke berørt av sikkerhetsfeil

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Verken skatteetaten.no eller altinn.no er berørt av sikkerhetsfeilen i OpenSSL (Heartbleed-feilen). Du behøver ikke bytte passord i ID-porten.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som driver innloggingsløsningen ID-porten, har gjort en analyse av egne systemer som viser at ID-porten ikke er berørt av sikkerhetsfeilen i OpenSSL. Brukere av ID-porten behøver derfor ikke å bytte passord.
Påloggingen til selvangivelsen er ikke berørt, ifølge altinn.no og difi.no.

Open SSL er den mest brukte sikkerhetsprogramvaren for nettbutikker og andre innloggingssider.