Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Krav om legitimasjon ved melding om flytting

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Fra 1. september 2008 må alle som leverer flyttemelding på papir legge ved kopi av legitimasjon. Det skal bidra til å hindre falske flyttemeldinger.

- Dette er et ledd i vårt arbeid med å gjøre det sikkert og trygt for borgerne å bruke våre tjenester. Det er først og fremst et forebyggende tiltak, og kommer i tillegg til den kontrollen vi allerede utfører ved melding om flytting, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Som gyldig legitimasjon regnes pass eller førerkort.

De som logger seg inn og leverer flyttemelding elektronisk via skatteetaten.no eller minside.no skal ikke levere slik dokumentasjon.

Fra samme dato opphører samarbeidet med Posten om felles flyttemelding på papir. Samarbeidet fortsetter som før når det gjelder elekronisk flyttemelding.