Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Lever boligverdiskjema nå

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

- Send inn opplysninger om boligen din innen 15. oktober, oppfordrer skattedirektør Svein Kristensen.

Alle boligeiere skal sende inn opplysningene for å få ny likningsverdi på boligen. Likningsverdien er en del av grunnlaget for beregning av formuesskatten i selvangivelsen.

– Det nye systemet for å fastsette ligningsverdi på boliger erstatter et system som var urettferdig. Det gamle systemet ga store regionale og lokale forskjeller i verdsettelsen av boliger, der en del boliger hadde for lav eller for høy ligningsverdi i forhold til omsetningsverdi. Den nye måten å gjøre dette på fører til en mer rettferdig formuesverdsetting av boliger, sier Kristensen.

De fleste boligeiere vil få redusert eller uendret skatt som følge av de nye reglene, men noen vil få økt skatt.

Alle skal levere

Du skal rapportere inn opplysninger om boligareal, byggeår og boligtype, enten på SMS, skatteetaten.no eller sende inn papirskjemaet. De nye reglene omfatter alle boligeiendommer, også borettslag. Alle eiere av boligeiendommer skal levere inn skjema, selv om du ikke har mottatt skjema i posten. Unntakene gjelder kun fritidsboliger, våningshus og boliger i utlandet.

Opplysningene må sendes innen 15. oktober dersom den nye likningsverdien skal tas hensyn til ved beregning av skattetrekket for 2011. Dersom opplysningene ikke oppgis innen fristen for levering av selvangivelsen, kan Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn.

Ikke alle må måle

Du kan oppgi areal på P-ROM eller boareal (BOA), som er en eldre arealbetegnelse. P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen. Ikke alle må måle opp boligen sin, mange har areal på enten P-ROM eller BOA i ferdigattester, salgsoppgaver eller taksdokumenter.

Har du spørsmål, ta kontakt med Skatteopplysningen på 800 80 000. Skatteopplysningen har utvidet åpningstid til kl 22.00 til og med fredag. Du kan også ta kontakt med oss på en av mange stands vi har denne uken eller oppsøke skattekontoret.

Statistikk

Foreløpig har i underkant av 55 prosent levert skjemaet. Her er oversikt over de 10 kommunene med høyest svarprosent:

Region Fylke Kommunenavn %
Sør Vestfold TØNSBERG 62.35%
Øst Hedmark HAMAR 61.05%
Sør Vestfold STOKKE 60.99%
Sør Vestfold HORTEN 60.24%
Sør Vestfold NØTTERØY 60.13%
Øst Akershus OPPEGÅRD 59.32%
Sør Vestfold RE 59.12%
Vest Rogaland EIGERSUND 59.1%
Sør Vestfold HOLMESTRAND 58.52%
Øst Akershus BÆRUM 58.27%

Er du interessert i lokal statistikk på innlevering?

Ta kontakt med regionale pressekontakter.