Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Ny likningsverdi på boligen din

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

22. mars starter utsendelsen av selvangivelsen for 2010. I år får over 1,5 millioner eiendommer ny likningsverdi på selvangivelsen. Boligopplysningene du rapporterte til Skatteetaten i høst danner grunnlaget for den nye likningsverdien på boligen din.

Boligopplysninger på over 90 prosent av alle boliger er nå sendt inn til Skatteetaten. Beregninger viser at eiendommer i Oslo, Bærum, Stavanger og kommunene rundt er de som får størst endring i likningsverdi fra 2009 til 2010.

Likningsverdien på boligen du bor i skal være maksimalt 30 prosent av dokumentert markedsverdi. For bolig som du eier men ikke selv bor i skal likningsverdien være maksimalt 60 prosent av markedsverdien. For de aller fleste vil likningsverdien ikke overstige disse maksimalgrensene.

Mener du at likningsverdien er for høy, kan du kreve å få satt ned likningsverdien ved å dokumentere markedsverdien på boligen. Kravene til dokumentasjon for å endre likningsverdien er de samme som før. Dokumentasjonen må være fra 25. juni 2010 eller senere.Godkjent dokumentasjon av markedsverdi er:

  • takst fra kvalifisert takstmann
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • Et alternativ er å dokumentere observerbar markedsverdi, dvs. det eiendommen eller en tilnærmet lik eiendom i samme område ble solgt for.

Sjekk likningsverdien nå

For at krav om nedsettelse skal bli hensyntatt allerede ved skatteoppgjøret må du skaffe den nødvendige dokumentasjonen innen fristen for å levere selvangivelsen . Du behøver derfor ikke vente på selvangivelsen for å gjøre dette. Du kan allerede nå sjekke likningsverdien din i boligkalkulatoren. Husk å bruke de samme opplysningene om boligen som du rapporterte inn i høst. Har du flyttet eller har andre endringer i disse opplysningene skal du bruke det som var korrekt ved årskiftet.

Dokumentert markedsverdi skal oppgis i selvangivelsen. Dokumentasjonen skal ikke legges ved selvangivelsen, men legges frem dersom Skatteetaten ber om det