Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Nye rutiner for skattekort til personer med D-nummer

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten innfører nye rutiner for søknad om skattekort til personer med D-nummer. De må nå møte personlig på skattekontoret for å søke om skattekort.

Falske identiteter har blitt et økende problem i det norske samfunnet, Skatteetaten har den senere tid sett at D-nummerordningen har blitt utnyttet for å skaffe falsk identitet i Norge. Samtidig er det mange med D-nummer som skulle hatt fødselsnummer. Derfor endres rutinene for utstedelse av skattekort til personer med D-nummer. Nå må de møte opp på skattekontoret for identitets- og legitimasjonskontroll. Tidligere fikk de skattekortet automatisk tilsendt.

- Vi håper at dette vil føre til færre falske identiteter basert på D-nummer og at vi får en bedre oversikt over personer med D-nummer, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Det er bare de som skal være i Norge under 6 måneder som skal ha D-nummer. De som skal oppholde seg lenger, må søke om innflytting til Norge. De vil dermed få fødselsnummer i stedet for D-nummer.