Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Selskaper siktet for klimasvindel

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatt øst mener å ha avdekket mulig merverdiavgiftssvindel i stort omfang på omsetning av klimakvoter. Det er tatt arrest i verdier for over 190 millioner i to saker nylig.

- Vi står trolig overfor omfattende og svært alvorlige avgiftsunndragelser og utnyttelse av klimakvotehandel til egen vinning, sier seksjonssjef Øyvind Bakken i Skatt øst.

Sakene er resultat av et kontrollprosjekt på omsetning av klimakvoter mellom Skatt øst, Skattedirektoratet og Klima- og forurensningsdirektoratet. Skatt øst er i dialog med Oslo politidistrikt om de problemstillinger som dette kontrollområdet representerer. Det vises også til pressemelding fra Finansdepartementet.

Kontakt for mer informasjon Skatt øst:

Øyvind Bakken
seksjonssjef
TP- og finansseksjonen – Kontroll og rettsanvendelse
Tlf 22 63 71 10

eller
Karin T. Røn
Informasjonssjef Skatt øst
22 66 11 49 eller 97 78 94 25

Finansdepartementet – informasjonsenhetens pressetelefon:

Tlf 22 24 44 411