Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Siste frist for restskatten

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Nå haster det med å betale restskatten. Torsdag 20. august går fristen ut for de 460 000 som fikk restskatt ved skatteoppgjøret i juni.

I alt skal de betale tilbake 5,9 milliarder kroner, i gjennomsnitt 12 800 kroner hver inkludert rentetillegg.

- Det lønner seg å betale restskatten i tide, sier skattedirektør Svein Kristensen. Betaler du for sent får du forsinkelsesrente på 8,25 prosent.

Restskatten skal betales til skatteoppkreverkontoret eller kemnerkontoret i kommunen.

For de aller fleste er restskatten mindre enn 15 000 kroner. Nesten 79 000 fikk restskatt på mer enn 15 000 kroner. Av disse fikk 18 000 over 50 000 kroner i restskatt.

Det er bare restskatt på over 99 kroner som skal betales. I år hadde nesten 60 000 restskatt under 100 kroner.

Restskatt på 1000 kroner eller mer skal betales i to like terminer, 20. august og 24. september. Det er sendt ut betalingskort i god tid før første termin. De som betaler elektronisk må huske å føre på KID. KID-nummer står på betalingskortet, og kan også genereres på skatteetaten.no