Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Skattekortene for 2012 sendes ut

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten sender i desember ut nesten 3,7 millioner skattekort for inntektsåret 2012. For å få mest mulig korrekt skattetrekk neste år, er det viktig at alle sjekker opplysningene.

Det som bør kontrolleres er om beløpene for inntekt, fradrag, formue, renter og så videre stemmer overens med det du selv regner med at dine inntekter og utgifter vil bli i 2012. 

- Skattekortet er beregnet ut fra opplysningene som står oppført på vedlegget du får sammen med skattekortet. Hvis beløpene her er feil eller det mangler opplysninger, risikerer du å bli trukket for mye eller for lite i skatt gjennom året, sier kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum.

Det enkleste er å søke om endring av skattekortet på skatteetaten.no.

Viktig å sjekke pensjonsgrad

Det ble innført nye regler for mottakere av alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP) og uførepensjonister fra 1. januar 2011. Det er derfor ekstra viktig at pensjonistene kontrollerer at grunnlaget for utskriving av skattekortet er korrekt. 

Alderspensjonister og mottakere av AFP må sjekke om pensjonsgraden står på vedlegget til skattekortet, ”Grunnlag skattekort 2012”. Mangler pensjonsgraden bør skattekortet endres for å få riktig skatt. Det må opplyses om pensjonsgraden i søknaden om nytt skattekort.

Personer med D-nummer

Personer med D-nummer må som hovedregel møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort. Grunnen til at det kreves personlig oppmøte er at skattekontoret skal foreta identitets- og legitimasjonskontroll. De som i 2011 møtte opp på skattekontoret for identitetskontroll, trenger ikke gjøre det på nytt for å få skattekort for 2012. 

Krav om oppmøte for legitimasjonskontroll gjelder ikke for dem som har Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) som skattekontor.

Skattekort på Facebook

I forbindelse med utsendelsen av skattekortene for 2012 lanserer Skatteetaten Facebook-siden www.facebook.com/skattenmin 

- Veldig mange finner frem til den informasjonen de trenger på skatteetaten.no helt på egen hånd. Med denne Facebook-siden åpner vi en ny dør inn til skatteetaten.no, sier Mjærum. 

På Facebook-siden ”Skatten min” gir veiledere svar på spørsmål fra publikum. Siden er opprettet for å ha dialog med brukerne og gi kundeservice. I første omgang omfatter siden selvbetjeningstjenestene for å bestille skattekort, frikort og melde flytting.

- Vi starter med disse tre mye brukte elektroniske tjenestene, så kan vi vurdere om vi skal utvide med flere områder senere, kommenterer Mjærum.