Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Skattekortene sendes ut

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I desember sender Skatteetaten ut over 3,6 millioner skattekort for inntektsåret 2010. Det er viktig at alle sjekker om skattetrekket er riktig etter de mange renteendringene i år.

- Skattekortene tar utgangspunkt i din siste likning og er korrigert mot prognoser for renteutviklingen i 2010. Likevel bør alle følge med på renteutviklingen og endre skattekortet når det er nødvendig, oppfordrer skattedirektør Svein Kristensen.

Sjekk skattekortet

Alle bør kontrollere at grunnlaget for beregning av skattekortet er i samsvar med det du regner med å ha i inntekter og utgifter til neste år. Skattekortet skal kontrolleres mot årsoppgaven fra banken.

Det er skrevet ut 870 000 nye skattekort i løpet av 2009. Dette er en økning på 3 prosent. - Vi hadde forventet at enda flere endret skattekortet i år. Lavere lånerenter kan medføre at mange har trukket for lite skatt. I grunnlaget for skattekortet for 2009 ble det tatt høyde for renteendringer, men ikke så store som det faktisk ble, sier Kristensen.

Bruk internett

Du kan bestille eller endre skattekortet på skatteetaten.no. Du kan enten bruke tjenesten MinID som pålogging eller PIN-koder. På MinID må du første gang bruke PIN-kode, men senere kan du logge deg på med selvvalgt passord og få engangskoder på SMS.

Du kan også endre skattekortet på vanlig måte ved å bruke brevet med PIN-koder. Det sendes av sikkerhetsmessige hensyn ikke ut brev med PIN-koder i år. De som ikke har brevet kan bestille dette på skatteetaten.no/pin eller sende PINKODER <mellomrom> fødselsnummer (11 siffer) på SMS  til 02111.

I skattekort for inntektsåret 2010 er det ikke tatt hensyn til nye likningsverdier for bolig og nye fribeløp for skattepliktig formue.  Grunnen er at nye likningsverdier ikke blir fastsatt før til høsten, derfor har man heller ikke tatt hensyn til det nye bunnfradraget.