Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Skatteoppgjør varsles på SMS

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten sender i disse dager SMS om at skatteoppgjøret er klart til 200.000 skattytere. De kan i år se hele oppgjøret sitt på nettet.

Alle som leverte selvangivelsen over internett fikk i år tilbud om en ekstraservice: De kunne velge å bli varslet med tekstmelding straks skatteoppgjøret deres var klart. Om lag 200.000 markerte at de ønsket dette og skrev inn sitt mobilnummer.

Bare de som bestilte SMS-varslingen kan bruke denne tjenesten. For å se hele skatteoppgjøret logger man seg på med fødselsnummer og en PIN-kode fra SMS-en.

De som ikke har bestilt tekstmelding kan se hovedtall fra sitt skatteoppgjør på skatteetaten.no fra 15. juni. Denne tjenesten var ny i fjor, og viser inntekt, formue og eventuell restskatt eller tilgodebeløp. Her logger man seg på med fødselsnummer og en PIN-kode fra selvangivelsen.

Om lag 90 prosent får skatteoppgjør i juni. De som får skatteoppgjør til høsten er blant annet de som har fått utsatt leveringsfrist eller leverte for sent, de som er gift med næringsdrivende og de som har selvangivelser likningskontoret trenger mer tid til å behandle.

Når kommer skattepengene?

Skatteoppgjøret blir sendt ut 23. – 30. juni. Skattepengene blir overført til bankkonto eller sendt på utbetalingskort i løpet av uke 26 (26. juni – 30. juni). Pengene kommer altså ikke tidligere selv om du får se oppgjøret ditt tidligere.

Vær oppmerksom på at tilgodebeløp kan bli brukt til å dekke bl.a. skyldig skatt fra tidligere år. Verken likningskontoret eller kemneren kan framskynde utbetaling av skattepenger.