Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Skatteoppgjøret varsles på SMS

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten sender i disse dager SMS til over 400 000 skattytere om at de kan se skatteoppgjøret sitt på internett. Nytt i år er at alle kan gå inn på skatteetaten.no/so å se sitt skatteoppgjør før de får det i posten.

Om lag 423 000 registrerte sitt mobilnummer da de leverte selvangivelsen. De får en SMS straks skatteoppgjøret er klart. Utsending av SMS starter fredag 8. juni. Sammen med SMSen får de PIN-koder for å logge inn.

I år kan også de som ikke registrerte sitt mobilnummer se skatteoppgjøret på internett. De får ingen melding, men alle som får skatteoppgjør nå i juni kan se resultatet på nett før de får det tilsendt. På skattetaten.no/so blir skatteoppgjørene lagt ut etter hvert som de blir ferdige.

For å kunne se skatteoppgjøret må de logge seg på med fødselsnummer og PIN-koder fra selvangivelsen, skattekortet eller fra PIN-kodebrev.

Skattepengene kommer i uke 26

Skatteoppgjøret på papir blir sendt ut 22. – 30. juni. Skattepengene blir overført til bankkonto eller sendt på utbetalingskort i løpet av uke 26. Pengene kommer altså ikke tidligere selv om du får se oppgjøret ditt før.

Vær oppmerksom på at tilgodebeløp kan bli brukt til å dekke blant annet skyldig skatt fra tidligere år. Verken likningskontoret eller kemneren kan framskynde utbetaling av skattepenger.

Om lag 90 prosent får skatteoppgjør i juni. Resten får skatteoppgjør til høsten. Det er de med utsatt leveringsfrist eller som leverte for sent, de som er gift med næringsdrivende og de som har en selvangivelse likningskontoret trenger mer tid til å behandle.

Skrivefeil i ”Utskrift av likningen”

I utskrift av likningen som følger med skatteoppgjøret er det oppstått en skrivefeil. I kolonnen ”Likningsgrunnlag” er beløpet i post 3.1.5 for høyt for enkelte skattytere. Summen i post 3.1.14 ”Sum inntekt” er korrekt, og selve skatteoppgjøret er også korrekt. De som trenger en ny utskrift av likningen, kan ta kontakt med likningskontoret etter 22. juni.

  • De som har bestilt varsel på SMS, kan se skatteoppgjøret sitt på internett etter at de har blitt varslet. Gå inn på skatteetaten.no/so
  • Skatteoppgjøret for dem som ikke har bestilt SMS blir lagt ut fortløpende
  • Skattepengene utbetales i uke 26