Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Skattepenger på vei

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Rekordmange kan glede seg over tilgodebeløp på skatten i år. I løpet av denne og neste uke får 2,3 mill. skattytere til sammen overført over 25 mrd. kroner til sin konto.

Over 3 millioner lønnstakere og pensjonister får nå skatteoppgjøret sitt. Dette er nesten
75 000 flere enn ved junioppgjøret i fjor. Nesten 2,3 millioner kan vente seg penger tilbake, mens 460 000 får restskatt.

- De som har penger til gode kan regne med å få det på konto eller på utbetalingsblankett i denne og neste uke, sier skattedirektør Svein Kristensen. Han minner om at skattyterne må sjekke skatteoppgjøret sitt. Finner de feil eller mangler må de klage innen 10. august. De kan klage elektronisk på skatteetaten.no, sier Kristensen.

Totalt er det utliknet skatt og avgift for over 240 milliarder kroner, 16 milliarder mer enn ved junioppgjøret i fjor. Økningen i utliknet skatt skyldes blant annet at flere skattytere er med i junioppgjøret i år enn i fjor. I tillegg er det innberettet lønn for 67 milliarder kroner mer i 2008 enn i 2007.

Flere med tilgodebeløp – færre med restskatt

I alt får 2 298 000 skattytere over 25 milliarder kroner tilbake, vel 4 milliarder mer enn i fjor. I gjennomsnitt får de vel 11 200 kroner, en økning fra 9 600 i fjor. Rentegodtgjørelsen er 3,6 prosent. Det er skatteoppkreveren i kommunene som overfører pengene. Skatteoppkreveren kan bruke tilgodebeløpet til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav.

I alt 460 000 har fått restskatt på totalt 5,9 milliarder kroner. Det er 34 000 færre i forhold til i fjor. I gjennomsnitt må de betale 12 800 kroner hver, en liten økning fra i fjor. Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 20. august, mens restskatt på 1 000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 20. august og 24. september. Rentetillegg på restskatt er 3,9 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn. Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten.

De som ikke får skatteoppgjør nå, får det i oktober. Det gjelder blant annet skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som har fått utsatt frist, og selvangivelser som ikke er ferdig behandlet.

På skatteoppgjøret som er sendt ut nå, er pensjonsgivende inntekt ved en feil satt til 0. Pensjonsgivende inntekt er det samme som summen av beløpene i kolonnene for ”Lønn mv.” og ”Personinntekt av jord/skog/fiske og annen næringsinntekt”.  Dette har ingen betydning for beregning av skatt eller pensjonspoeng. Korrekte opplysninger er oversendt NAV.

Hovedtall for hver kommune, (sum skatt, tilgodebeløp, restskatt og antall skattytere) er lagt ut på skatteetaten.no

  Juni 2009 Juni 2008
Antall som får skatteoppgjør 3 035 000 2 961 000
Sum utliknede skatter 240 mrd. kroner 224 mrd. kroner
Tilgodebeløp 25 mrd kroner 21 mrd kroner
Antall med tilgodebeløp 2 298 000 2 248 000
Restskatt 5,9 mrd. kroner 6,2 mrd. kroner
Antall med restskatt 460 000 494 000