Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Storbritannia og Norge skal samarbeide om skatteinnkreving

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Fra 1. juli vil Skatteetaten kunne få hjelp til å kreve inn skatterestanser i Storbritannia.

Norske skattemyndigheter har inngått en gjennomføringsavtale med britiske myndigheter etter at Storbritannia tidligere i år signerte en internasjonal avtale om skattesamarbeid. Skatteetaten vil med denne avtalen kunne få hjelp til å kreve inn skatt som britiske statsborgere og britiske selskaper skylder. I tillegg fører den nye avtalen til at nordmenn i Storbritannia med norske skatterestanser nå kan forvente at det settes i gang innkrevingstiltak.

Avtalen gjelder de fleste former for skatt, og vil også få virkning for skatterestanser som gjelder inntektsår før 2008.

Skattedirektoratet har lenge ønsket et innkrevingssamarbeid med Storbritannia. De mange britiske selskaper og personer som har oppdrag på norsk kontinentalsokkel, har ført til store restanser som det har vært vanskelig å innkreve.

I avtalen har de to statenes skatteadministrasjoner avtalt detaljer for utføringen det administrative samarbeidet om innkreving av hverandres skatter. Samarbeidet bygger på at Storbritannia nå har ratifisert OECD/Europarådsavtalen om gjensidig administrativ bistand i skattesaker.