Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Nyhet

Svindelforsøk - falske e-poster

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten får meldinger om at det er sendt ut falske e-poster med påstand om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

E-posten utgir seg for å være fra Skatteetaten og har brukt Tynset kommune i adressefeltet. Dette er et svindelforsøk. Ikke trykk på lenken.

Skatteetaten vil aldri be om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via e-post. All vår elektroniske kommunikasjon med skattytere som omfatter personsensitive opplysninger skjer innlogget via Altinn.

Hvis man har gitt kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en slik e-post, sperr kort og konti så raskt som mulig. Ikke oppgi noe av informasjonen de ber om, eller svar på e-posten. Trykk ikke på noen lenker eller vedlegg.

Her er eksempel på falsk e-post:

Fra: Skatteetaten <[email protected]
Dato: 24. mai 2017 kl. 14.33.02 CEST 
Til: … 
Emne: Nytt meddelande

Kjære kunde,

Vi har funnet ut at du er berettiget til å motta en skatterefusjon 2.800 NOK.

Klikk her for å motta din skatt tilbakebetaling.

---

Send gjerne mistenkelige e-poster til [email protected]. Det gir oss mulighet for å oppdage nye varianter raskere.