Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Tre av fire bedriftsledere tror skattejuks blir avslørt

  • Publisert:

Tre av fire bedriftsledere i Norge mener det er stor sannsynlighet for at Skatteetaten oppdager skatte- og avgiftsunndragelser. Aldri tidligere har så mange regnet det som sannsynlig at skattekriminalitet blir avslørt.

Det er Opinion som på oppdrag fra Skatteetaten har gjennomført undersøkelsen blant ledere i norsk næringsliv. Undersøkelsen er utført årlig siden 2006.

Den viser også at aksepten for å unndra skatter og avgifter er størst i de bransjene som myndighetene retter spesiell oppmerksomhet mot. Spesielt i renholdsbransjen viser resultatene en negativ utvikling. Her økte aksepten for unndragelser fra 9 til 20 prosent fra 2014 til 2017. Aksepten for unndragelser i næringslivet som helhet er på 9 prosent og har holdt seg stabil siden 2014.

Lettere å drive ulovlig innen bygg og renhold?

Næringslivsledere innen bygg og renhold mener det er lettere å unndra skatter og avgifter i egen bransje enn hva ledere i andre bransjer mener om sin bransje. Hver tredje leder i snekkerbransjen mener for eksempel at det ikke er vanskelig å unndra skatt og avgift.

- Dette viser at vi i samarbeid med de andre kontrolletatene og politiet må prioritere de mest utfordrende bransjene, som bygg og rengjøring, når det gjelder tiltak for å øke etterlevelsen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Undersøkelsen viser også at det er en høyere andel i renholdsbransjen som aksepterer skatte- og avgiftsunndragelser. Nær 20 prosent av ledere i renholdsbransjen oppgir at de mener skatte- og avgiftsunndragelser kan aksepteres i enkelte tilfeller. Det er også større aksept for å unndra skatt- og avgifter blant de som har privatpersoner som kunder enn blant de som primært jobber med bedriftskunder. Blant de som i hovedsak har privatpersoner som kunder svarer 15 prosent at de i enkelte tilfeller kan akseptere at en virksomhet bevisst unndrar skatt og avgift.

Fakta om undersøkelsen:

  • Sero-Undersøkelsen gjennomføres årlig av Opinion på oppdrag fra Skatteetaten for å måle virksomheters holdninger til etterlevelse og oppfatninger av Skatteetatens innsats.
  • Målgruppe: Daglige ledere i norske bedrifter registrert i MVA-registeret.
  • Ca 2000 respondenter ble kontaktet per telefon i mai 2017.

Se hele Sero-undersøkelsen.