Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Utlignet petroleumsskatt på 154 milliarder kroner for 2009

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 154 milliarder kroner for 2009. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper med virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Listen viser også at statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon blir på 9,1 milliarder kroner. Petroleumsskatten betales i løpet av inntektsåret fordelt på seks terminer, og for 2010 utgjør terminskatten 178 milliarder kroner.

Onsdag 1. desember legger Oljeskattekontoret ut skattelisten for 2009 over skattepliktige som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel. Listen viser at utlignet skatt fra disse selskapene blir 154 milliarder kroner, ned 99 milliarder kroner fra rekordåret 2008, da selskapene betalte 253 milliarder kroner. Nedgangen på 39 prosent skyldes hovedsakelig de lave olje- og gassprisene, som i snitt lå 36 prosent lavere enn nivået for 2008 (kilde: SSB).

20 av 71 selskaper på skattelisten var i skatteposisjon. Disse 20 selskapene betalte 154 milliarder kroner i skatt av en samlet nettoinntekt på 209 milliarder kroner, noe som gir en gjennomsnittlig skatteprosent på 73,6. Den høye andelen forklares ved at selskapene i tillegg til ordinær selskapsskatt på 28 prosent betaler en særskatt på 50 prosent på inntekt fra sokkelvirksomhet. Av den betalte skatten står de fire største skateyterne for 88 prosent, hvorav Statoil alene utgjør 53 prosent.
 
Staten refunderer skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon og udekket underskudd ved opphør av sokkelvirksomhet. Refusjonsordningen ble innført i 2004 ved en lovendring. Formålet var å redusere inngangsbarrierene, spesielt likviditetsbehovet, for mindre petroleumsselskaper som ønsket å drive leting på norsk sokkel. I henhold til Oljeskattedirektør Torstein Fløystad har refusjonsordningen fungert etter sin hensikt.

- Vi ser at flere selskaper benytter seg av ordningen. For 2009 vil 44 selskaper få refundert til sammen 9,1 milliarder kroner, sier Fløystad. 
Etter refusjonsordningen ble innført steg antall aktører på norsk sokkel fra 44 i 2004 til 75 i 2007. Siden 2007 er antallet gått noe ned og i 2009 var det 71 selskaper som ble lignet ved Oljeskattekontoret.

Krevende saker

Det er Oljeskattenemnda som fastsetter ligningen for petroleumsselskapene med virksomhet på norsk sokkel. Ved ligningsbehandlingen for 2009 ble det foretatt endringer på ca. 300 enkeltpunkter med den følge at selskapenes skattbare inntekt økte med rundt tre milliarder kroner. To av de tre milliardene er relatert internprising. Internprising omfatter flere områder blant annet konsernbelastninger, som har vært det største fravikelsesområdet ved ligningen for 2009. 
 
- Saker som angår konsernbelastninger er ofte svært kompliserte. I tillegg inneholder de omfattende mengder med dokumentasjon som må gjennomgås. De krever derfor mye av kontorets tid og ressurser, men årets ligning viser at dette er saker vi må følge opp, sier Fløystad.

Terminskatt for 2010

Petroleumsselskapene betaler skatt på forhånd ved ulike terminer gjennom inntektsåret. For 2010 er det skrevet ut terminskatt med 178 milliarder. Det er oljeselskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt som ligger til grunn for beregningen av terminskatt. Beregningene er i hovedsak basert på realiserte priser for første halvår 2010, mens det for andre halvår er benyttet estimater.

 

****

I henhold til ligningsloven § 8 – 8 vil skattelisten for inntektsåret 2009 være lagt ut i Oljeskattekontorets lokaler i Brynsveien 16 i Oslo fra 1. desember 2010. Nærværende pressemelding inkludert skattelisten vil dessuten være tilgjengelig på internett sammen med tidligere års pressemeldinger på følgende adresse:
http://www.skatteetaten.no/osk 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oljeskattekontoret ved avdelingsdirektør Håvard Holterud på tlf: 22 88 79 00 – evt. mobiltlf. 90 26 81 32 etter 15.00.

Skattelisten for særskattepliktige selskaper for 2009:

 

Org.nr.SelskapInntekt sokkelSkatt sokkel
990 888 213 Statoil Petroleum AS 108 344 167 750 81 558 871 880
927 066 440 Total E&P Norge AS 22 353 142 503 16 042 126 462
924 956 917 ExxonMobil Production Norway Inc 17 221 503 690 13 559 198 691
914 048 990 ExxonMobil Exploration and Production Norway AS 17 592 166 942 12 787 932 502
918 110 127 ConocoPhillips Skandinavia AS 15 478 908 019 11 403 494 471
914 807 077 A/S Norske Shell 9 794 149 123 7 188 549 608
919 160 675 Eni Norge AS 8 446 526 279 6 191 963 143
953 133 210 Idemitsu Petroleum Norge AS 1 273 501 317 1 043 937 961
933 977 978 Marathon Petroleum Company (Norway) 3 230 226 049 904 463 294
929 559 428 Enterprise Oil Norge AS 1 033 044 844 589 310 538
980 429 636 Shell International Pipelines Inc 760 544 079 584 221 678
981 355 210 BP Norge AS 1 072 439 717 538 818 222
918 352 074 Norsea Gas AS 505 288 407 386 933 114
985 706 050 Talisman Energy Norge AS 807 755 156 323 343 205
987 008 644 Altinex Oil Norway AS 392 610 917 291 267 428
931 713 671 DONG E&P Norge AS 493 952 709 278 394 167
930 322 784 Chevron Norge AS 275 282 239 259 990 906
975 871 932 Norpipe Oil AS 124 217 276 92 000 685
989 726 242 Centrica Energi 56 629 516 91 314 779
930 459 321 Hess Norge AS 281 874 539 78 924 871
986 615 806 BG Norge AS 0 0
990 089 655 Centrica Resources (Norge) AS 0 0
986 209 409 Lundin Norway AS 0 0
977 095 239 Petro-Canada Norway Inc 0 0
926 620 207 RWE Dea Norge AS 0 0
994 923 986 Stratum Energy AS 0 0
988 712 612 Wintershall Norge AS 0 0
994 434 403 Agora Oil & Gas AS 0 -143 520
983 430 783 Maersk Oil PL 018C Norway AS 0 -149 905
990 678 901 Petrofac Energy Developments Limited 0 -2 629 536
990 554 382 Excel Expro Norge AS 0 -13 460 398
891 083 092 4Sea Energy AS 0 -13 637 235
992 967 641 Repsol Exploracion SA 0 -15 784 784
989 795 767 Skagen44 AS 0 -24 661 403
988 120 545 Sagex Petroleum Norge AS 0 -34 185 598
890 191 622 Genesis Petroleum Norway AS 0 -41 331 230
946 680 591 Norske AEDC A/S 0 -41 840 380
991 317 155 PGNiG Norway AS 0 -44 926 136
991 193 030 Edison International Norway Branch 0 -46 199 285
988 217 867 Concedo ASA 0 -69 000 038
991 735 194 Lotos Exploration and Production Norge AS 0 -70 407 181
977 026 792 Talisman Resources Norge AS 0 -79 249 721
990 918 392 Wintershall Norge 0 -79 461 606
991 252 606 Spring Energy Exploration AS 0 -80 705 406
989 490 168 Bayerngas Norge AS 0 -83 825 840
993 787 787 Repsol Exploration Norge AS 0 -84 342 997
988 400 025 OMV (Norge) AS 0 -85 525 174
990 809 712 Skeie Oil & Gas AS 0 -87 806 696
986 478 434 Maersk Oil Norway AS 0 -96 063 685
988 682 039 Bridge Energy Norge AS 0 -101 661 881
987 469 781 Bayerngas Produksjon Norge AS 0 -107 197 129
940 376 645 Rocksource ASA 0 -109 246 166
989 399 071 Faroe Petroleum Norge AS 0 -113 092 722
887 995 222 Premier Oil Norge AS 0 -126 817 724
891 797 702 North Energy ASA 0 -147 089 860
910 229 958 Svenska Petroleum Exploration AS 0 -159 858 306
923 702 962 Marathon Petroleum Norge AS 0 -162 157 506
987 863 749 Dana Petroleum Norway AS 0 -168 248 162
989 050 052 Nexen Exploration Norge AS 0 -173 637 755
983 426 417 GDF SUEZ E&P Norge AS 0 -210 056 624
985 740 909 E.ON Ruhrgas Norge AS 0 -214 070 715
987 581 883 Discover Petroleum AS 0 -277 279 308
991 870 830 Spring Energy Norway AS 0 -301 528 839
989 362 100 Petro-Canada Norge AS 0 -315 036 607
991 531 556 Skeie Energy AS 0 -355 964 665
987 989 297 Norwegian Energy Company ASA 0 -561 228 149
989 563 343 Det norske oljeselskap AS 0 -617 047 557
934 651 758 VNG Norge AS 0 -708 686 934
985 224 323 Wintershall Norge ASA 0 -828 045 873
986 592 288 BG Norge Limited 0 -860 538 143
989 795 848 Det norske oljeselskap ASA 0 -1 397 008 927


44 selskaper benytter seg av refusjonsordningen og står derfor oppført med negativ skatt i skattelisten