Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Vektårsavgift

Her finner du rettskilder om vektårsavgiften. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Se veiledningsinformasjon vektsårsavgift

Siste publiserte om Vektårsavgift

  1. Vektårsavgift 2023

  2. Vektårsavgift 2021

  3. Vektårsavgift 2022

  4. Vektårsavgift 2020

  5. Vektårsavgift 2019

  6. Vektårsavgift 2018

  7. Vektårsavgift 2017

  8. Vektårsavgift 2016

  9. Vektårsavgift 2006-2015