Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Flypassasjeravgift

Her finner du rettskilder om flypassasjeravgift. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte om Flypassasjeravgift

  1. Flypassasjeravgift 2023

  2. Flypassasjeravgift 2022

  3. Flypassasjeravgift 2020

  4. Flypassasjeravgift 2019

  5. Flypassasjeravgift - differensiert avgift fra 1. april 2019

  6. Høring – flypassasjeravgift – differensiering etter flyreisens lengde

  7. Flypassasjeravgift 2018

  8. Flypassasjeravgift 2017

  9. Rundskriv om innføring av flypassasjeravgift