Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Veibruksavgift på drivstoff

Her finner du rettskilder om veibruksavgift på drivstoff. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte om Veibruksavgift på drivstoff

  1. Høring – Veibruksavgift på flytende biodrivstoff – forslag til endringer i særavgiftsforskriften

  2. Veibruksavgift på drivstoff 2020

  3. Veibruksavgift 2019 II

  4. Veibruksavgift på drivstoff 2019

  5. Veibruksavgift på drivstoff 2018

  6. Veibruksavgift på drivstoff 2017

  7. Veibruksavgift på naturgass

  8. Veibruksavgift på drivstoff 2016

  9. Veibruksavgift på drivstoff 2011-2015