Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Endrede skatteregler for kollektive livrenter

  • Publisert:

Finansdepartementet har i brev av 27. april 2007 til Finansnæringens Hovedorganisasjon avgitt en uttalelse vedrørende spørsmål knyttet til endrede skatteregler for kollektive livrenter.