Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Endringer i kassasystemforskrifta

  • Publisert:

Kassasystemforskrifta ble endret ved Forskrift om endring i forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta) av 4. juli 2018 nr. 1128.   

En ny kvitteringstype er innført i forskrifta, se definisjon i § 1-2 r. Begrepet "pro forma kvitteringer " er endret til "foreløpige kvitteringer" gjennomgående i forskrifta, fremfor bruken av både "foreløpige kvitteringer" og "pro forma kvitteringer" om den samme typen kvittering. Videre følger endring i ordlyd vedrørende unntak fra plikt til integrert kassaskuff ved registrering av kontantsalg på den enkelte operatør i § 2-2 andre punktum. Det er gjort endringer vedrørende plikt til utskrift av papirkvitteringer og antall kopikvitteringer i § 2-6 fjerde ledd. Treningskvitteringer og utleveringskvitteringer skal dateres og nummeres i henholdsvis egne nummerserier jf. § 2-8-6 siste punktum og § 2-8-7 siste punktum. Produkterklæringen skal leveres via Altinn jf. § 3-1 første ledd, og det skal kun leveres en produkterklæring for samme versjon av kassasystemet jf. §3-1 andre ledd. Dersom flere importører importerer det samme kassasystemet, skal hver leverandør levere produkterklæring med en unik versjonsidentifikasjon.

Merk at endringer under del I trer i kraft straks, mens endringer under del II trer i kraft 1. januar 2019.