Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Arbeidstakere over 62 år

  • Publisert:

Bestemmelsen som i avgiftsvedtaket for 2006 fulgte av § 1 bokstav m om reduserte satser for arbeidstakere over 62 år er fjernet. Endringen er en del av finansieringen av tiltakene mot sykefravær i budsjettet for 2007. Dette betyr at en fra 2007 skal benytte ordinære satser for arbeidstakere over 62 år.