Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Fakturering av gull ved omvendt avgiftsplikt

  • Publisert:

Bokføringsforskriften er endret som følge av innføring av regler om omvendt avgiftsplikt ved salg av gull.

Finansdepartementet har 20. desember 2013 fastsatt endring i bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 7.
Endringene har sammenheng med innføring av regler om omvendt avgiftsplikt ved salg av gull og har betydning for den som selger gull til næringsdrivende og offentlige virksomheter, jf. endring i mva-loven § 11-1 tredje ledd. Se nærmere om de avgiftsmessige reglene i punkt 2 i SKD-melding 10/13 Stortingets vedtak om merverdiavgift. Endringen gjelder fra 1. januar 2014.
Forskrift av 20. desember 2013 nr. 1661 om endring i forskrift om bokføring