Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Ny merverdiavgiftslov – Skillet mellom enkeltvedtak og forskrift

  • Publisert:

Brev 25.9.2009 fra Finansdepartementet som redegjør for Justisdepartementets vurdering av skillet mellom enkeltvedtak og forskrift og forholdet til ny merverdiavgiftslov.