Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Persontransport blir merverdiavgiftspliktig

  • Publisert:

Kunngjøring fra Skattedirektoratet, desember 2003

Med virkning fra 1. mars 2004 blir persontransport og formidling av persontransport merverdiavgiftspliktig. Dette betyr at alle som utfører persontransporttjenester i næring, for eksempel drosjer og rutebilselskaper, må registrere seg i avgiftsmanntallet.

Send Samordnet registermelding del 2 til fylkesskattekontoret eller via Internett, se http://www.brreg.no/, for registrering i avgiftsmanntallet.
Transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer vil fra samme dato omfattes av satsen på 6 prosent.