Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Utskrift av kvittering – endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften

  • Publisert:
  • Avgitt 21.09.2018

I høringsnotat 21. juni 2018 foreslo Skattedirektoratet at kravet til at kassasystemet alltid skal skrive salgskvittering til kunden kan utelates når det benyttes en betalingsløsning som er integrert i kassasystemet.

Skattedirektoratet fastsatte den 21. september 2018 endringer i kassasystemforskrifta i samsvar med høringsnotatet, se § 2-6 fjerde ledd. I tillegg er høringsnotatets definisjon av "integrert betalingsløsning" tatt inn i kassasystemforskrifta § 1-2 ny bokstav s. Finansdepartementet fastsatte samme dag tilhørende endringer i bokføringsforskriften.

Endringen medfører at det ikke er krav om at det fremlegges en utskrift av kassakvitteringen for kunden dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering.