Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2013

  • Avgitt 02.04.2013

Det er foretatt enkelte presiseringer vedrørende reglene om ambulerende virksomhet og arbeidsutleie, det er ellers ikke gjort betydelige endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift fra 2012 til 2013.