Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

  • Publisert:
  • Avgitt 07.09.2010

Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester over landegrensene. Det tas stilling til om det er bestemmende for avgiftsberegningen om en slik tjeneste er til bruk her i landet eller i utlandet, og om det i denne forbindelse oppstår særskilte problemstillinger når en utenlandsk virksomhet som er registrert ved representant kjøper fjernleverbare tjenester fra en norsk tjenesteleverandør.