Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Endringer i lov om merverdiavgift Ny lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

  • Publisert:
  • Avgitt 16.12.2003

Skattedirektoratets melding nr. 16/03, 16. desember 2003

Persontransport og formidling av persontransport blir merverdiavgiftspliktig fra 1. mars 2004 med redusert sats på 6 prosent.

Den generelle beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet er økt til 50 000 kroner fra 1. januar 2004.

Redaksjonell endring i merverdiavgiftsloven § 51.

Kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv. er med virkning fra 1. januar 2004 gjort generell.