Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

  • Publisert:
  • Avgitt 28.11.2011

SKD-melding nr. 14/11, 28. november 2011.

Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet av merverdiavgiftskrav med grunnlag i skattebetalingsforskriften § 11-7-4. Meldingen omhandler også rekkevidden av overgangsbestemmelsen i skattebetalingsforskriften § 19-2-1 som gir tidligere merverdiavgiftslov § 69 slik denne bestemmelsen lød før 1. januar 2008, anvendelse i saker om ettergivelse av renter ilagt etter merverdiavgiftsloven.