Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor

  • Avgitt 01.02.2008

Denne meldingen er erstattet av Retningslinje for lempning av skatte- og avgiftskrav av hensyn til det offentlige som kreditor.

SKD-melding nr. 2/08, 1. februar 2008.