Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Uttalelser om merverdiavgift/investeringsavgift nr. 11 1986

  • Avgitt 14.07.1986

1986 07 14 av nr 11 - 1986 (PDF)