Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bindende forhåndsuttalelse

Spørsmål om utleie av lokaler til konferanser og møter mv. omfattes av avgiftsplikt

  • Publisert:
  • Avgitt 27.09.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011.

Last ned