Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Avgiftsbehandling ved avståelse av bruk av kilenotrettigheter mot kompensasjon

  • Publisert:
  • Avgitt 16.02.2005

2005.02.16 Fellesskriv 16. februar 2005 negative servitutter (PDF)