Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Kommuners uttak og videresalg av konsesjonskraft

  • Publisert:
  • Avgitt 21.07.2003

2003.07.21 kommuners uttak og videresalg av konsesjonskraft (PDF)