Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Fosterhjem ble ikke omfattet

  • Publisert:

Skattedirektoratets kom i brev av  26.8.10 til at det å være fosterhjem etter barnevernloven § 4-4- femte ledd eller § 4-24 andre ledd eller § 1-3 andre ledd tjenester (å følge opp en gutt som bor på hybel), ikke omfattes av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.