Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd omfattes ikke

  • Publisert:

Skattedirektoratet uttaler i brev av 26.8.10 at tjenester med å utføre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd ikke omfattes av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.