Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - inngangsbilletter til utstillinger i museer og gallerier

  • Publisert:
  • Avgitt 21.06.2010

Innholdet i dette informasjonsbrevet, som bygger på Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), forutsetter at Stortingets lovvedtak blir sanksjonert i statsråd, mest sannsynlig 25. juni 2010.

Last ned prinsipputtalelsen (pdf)