Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

SAF-T– midlertidig endring i lav sats for merverdiavgift som følge av koronapandemien

  • Publisert:
  • Avgitt 06.05.2020

Ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien er en reduksjon i lav sats for merverdiavgift fra 12 prosent til 6 prosent, fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.  Skattedirektoratet har fått spørsmål om det er behov for ny standard mva-kode til bruk i SAF-T som følge av denne endringen.

Skattedirektoratets vurdering

I SAF-T er det ikke behov for en egen standard mva-kode å mappe mot når det gjelder den midlertidig reduserte mva-satsen på 6 prosent. Foretakets mva-koder mappes mot standard mva-kode for lav sats, og det vil være foretakets egen kode som skal angi hvilken prosent som er benyttet.

Vi vil anbefale å fylle inn <EffectiveDate> og <ExpirationDate> for å angi periodene, selv om begge disse feltene i utgangspunktet er Optional. Dette vises i elementet "TaxTable" i "TaxCodeDetails" for å skille på hvilke perioder det er benyttet ordinær lav sats (12 prosent) og hvilken periode det er benyttet redusert lav sats (6 prosent. Se den tekniske dokumentasjonen for ytterligere detaljer. I standardkodene det mappes mot vil det kun stå: utgående merverdiavgift lav sats, eller inngående merverdiavgift lav sats – uten at det er angitt prosentsats etter beskrivelsen.

Se den tekniske dokumentasjonen side 19-21