Skjema RF-1454/RF-1508

Melding om ny eller endra postadresse

Du kan leggje til eller endre postadresse viss du ønsker at posten frå det offentlege skal bli sendt til ei anna adresse enn til den folkeregistrerte adressa di. Dette gjeld også om du bur i utlandet. Du kan ikkje ringe oss for å endre postadresse.

Dersom du skal flytte frå den folkeregistrerte adressa di, må du levere flyttemelding i staden for å endre postadressa di.

Fødsel- eller d-nummer

Det er ulike skjema avhengig av om du har fødselsnummer eller d-nummer, så du må velje det som gjeld deg.

Dersom du skal flytte frå den folkeregistrerte adressa di, må du levere flyttemelding i staden for å endre postadressa di. 

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endra postadresse på papir. Hugs å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilete. Du bør ikkje sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneheld sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Har du d-nummer kan du:

 • registrere eller endre opphaldsadressa di i Noreg
 • registrere postadressa di i Noreg
 • registrere postadressa di i heimlandet ditt

Du kan også velje kva for ei av adressene du ønsker å få post til.

Det er viktig at du som bur i Noreg, gir beskjed til Skatteetaten om kva for ei adresse du vil få posten din på.

Dersom du flytter frå Noreg

Du må også melde endring av postadresse dersom du har flytta frå Noreg og har fått ny adresse i utlandet.

Mange offentlege etatar og private verksemder bruker adresseopplysningane i Folkeregisteret til å kontakte deg.

Dersom du for eksempel har betalt for mykje skatt og har flytta frå Noreg, må vi kunne kontakte deg for å betale tilbake skattepengane du har til gode.

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endra postadresse på papir. Hugs å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilete. Du bør ikkje sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneheld sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dersom du skal flytte frå den folkeregistrerte adressa di, må du levere flyttemelding i staden for å endre postadressa di. 

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endra postadresse på papir. Hugs å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilete. Du bør ikkje sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneheld sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Har du d-nummer kan du:

 • registrere eller endre opphaldsadressa di i Noreg
 • registrere postadressa di i Noreg
 • registrere postadressa di i heimlandet ditt

Du kan også velje kva for ei av adressene du ønsker å få post til.

Det er viktig at du som bur i Noreg, gir beskjed til Skatteetaten om kva for ei adresse du vil få posten din på.

Dersom du flytter frå Noreg

Du må også melde endring av postadresse dersom du har flytta frå Noreg og har fått ny adresse i utlandet.

Mange offentlege etatar og private verksemder bruker adresseopplysningane i Folkeregisteret til å kontakte deg.

Dersom du for eksempel har betalt for mykje skatt og har flytta frå Noreg, må vi kunne kontakte deg for å betale tilbake skattepengane du har til gode.

Levere på papir

Du kan også sende oss melding om ny eller endra postadresse på papir. Hugs å legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er id-kort som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilete. Du bør ikkje sende oss kopi av bankkortet ditt, fordi det inneheld sensitiv informasjon.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Send skjemaet til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Du kan melde postadresseendring for

 • ektefelle
 • sambuar med felles barn
 • barn over 18 år

Dette gjeld om de bur på same adresse og du endrar di postadresse samtidig.

Du kan også melde postadresseendring for

 • barn du har foreldreansvar for
 • person(ar) du er verge for

Slik gjer du det – i denne rekkjefølgja:

 1. Logg inn i tenesta med eiget fødselsnummer og eigen elektronisk id.
 2. Om du ikkje bur saman med barnet/barna eller den/dei du er vergehavar for, må du leggje til fødselsnummer og etternamn til personen(e).
 3. Slett eventuelt deg sjølv og andre medlem av husstanden din, som ikkje skal endre postadresse.
 4. Endre postadressen.

c/o står for care of (ta vare på). Det brukes hvis ditt navn ikke står på den postkassen som posten er adressert til. Du oppgir da navnet på "eieren" av postkassen, som kan være navnet på en person eller et firma.

c/o blir vanligvis brukt når mottakeren

 • ikke har fast postadresse
 • er på besøk hos noen
 • bor på et sted uten fast postombæring

c/o skrives normalt før navnet på "eieren" av postkassen, men etter navnet på mottakeren:

Ola Nordman – navnet på mottakeren
c/o Pat Post – navnet på «eieren» av postkassen
Storgata 61 – gate-/veinavn og husnummer
0364 Oslo – postnummer og poststed