Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Fiskerfradrag

Fisker- og sjømannsfradrag er et fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten.

Fiskerfradrag

Fiskere med fiske som hovedbeskjeftigelse i minst 130 dager i året, har krav på et eget fradrag på 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense. Se under.

Du fører fradraget i skattemeldingen din. 


Fiskerfradraget

Sats 30 prosent
Øvre grense 150 000 kroner