Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

HFK og PFK

Her finner du gjeldende og tidligere satser for hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK).


For å beregne riktig avgift skal avgiftssatsen per kilo gass multipliseres med den GWP-verdi den enkelte avgiftspliktige gass har.

HFK og PFK 0,952 kroner per kilo

Du finner de avgiftspliktige gassenes GWP-verdi i kodeveilederen.

Vær oppmerksom på at det er nye GWP-verdier fra 2023.