Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Rettsgebyr

Rettsgebyr er en måleenhet for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. Forkortes ofte som R.


  Beløp
½ ganger rettsgebyret  586 kroner
1 rettsgebyr 1 172 kroner
2 ganger rettsgebyret 2 344 kroner
8 ganger rettsgebyret 9 376 kroner
15 ganger rettsgebyret 17 580 kroner