Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Tobakkavgift

Her finner du gjeldende og tidligere satser for tobakkavgiften.


Sigaretter     2,68 kr per stk
Sigarer og røyketobakk 2,68 kr per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk og snus 1,09 kr per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser 0,0410 kr per stk