Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Veibruksavgift på drivstoff

Her finner du gjeldende og tidligere satser for veibruksavgift på drivstoff.


Bensin  
Svovelfri bensin (under 10 ppm svovel) 4,91 kr per liter
Lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel) 4,95 kr per liter
Annen bensin   4,95 kr per liter
Bioetanol til veibruk 2,37 kr per liter
   
Diesel (olje til framdrift av motorvogn)  
Svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel) 3,62 kr per liter
Lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel) 3,68 kr per liter
Annen mineralolje 3,68 kr per liter
Biodiesel til veibruk   3,62 per liter
   
Naturgass 1,02 kr per Sm3
LPG 3,48 kr per kg

Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift og svovelavgift på mineralske produkter.