Bokføre merverdiavgift ved import

  • Skriv ut

Innførselsmerverdiavgift må bokføres minst hver termin, men de fleste vil finne det naturlig å bokføre per tolldeklarasjon, eller etter å ha kontrollert deklarasjonsoversikten hver måned.

Slik bokfører du

Du skal bokføre mva-grunnlaget som du regnet ut i regnskapet, slik at du kan rapportere dette i mva-meldingen.

Du kan bokføre dette på en egen konto med motkonto, slik at det går i null i regnskapet. Du kan også føre mva-grunnlaget til debet og kredit på en resultatkonto med mva-kode.

Du skal bokføre innførselsmva i balansen. Du trenger egne balansekonti for denne, siden den skal spesifiseres i egne poster i mva-meldingen.

Du kan bokføre enten løpende eller samlet per måned. Du skal dokumenterere beregningen av grunnlaget og avgiften per mva-sats per tolldeklarasjon.

For å vite hvilken konto du skal føre det må, må du vite

Hvor ofte skal innførselsmerverdiavgift bokføres?

Innførselsmerverdiavgift må bokføres minst hver termin, men de fleste vil finne det naturlig å bokføre per tolldeklarasjon, eller etter å ha kontrollert deklarasjonsoversikten hver måned.

Du skal bokføre i den terminen ekspedisjonsdatoen på tolldeklarasjonen tilhører. Eksempel: Har tolldeklarasjonen ekspedisjonsdato 30. april, skal du bokføre i april og rapportere i mva-meldingen for 2. termin.

Regnskap

Har du et regnskapssystem, må det være oppdatert med nye mva-koder og konti.

Har du ikke regnskapssystem, oppretter du selv nødvendige konti i regnskapet ditt. Ta utgangspunkt i mva-meldingen for å se hvordan du skal spesifisere mva-grunnlaget og avgiften.

Inngående innførselsmerverdiavgift (mva til fradrag)

Grunnlaget for fradragsberettiget inngående avgift omfatter innenlands inngående merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift. For innførselsmerverdiavgift der du har fradragsrett er det den bokførte kostnaden som skal vises i spesifikasjonen.

Dette må du dokumentere:

  • Tolldeklarasjonen med underbilag. Dette er hoveddelen av dokumentasjonen. For varer der det ikke skal beregnes merverdiavgift, er tolldeklarasjonen med underbilag tilstrekkelig dokumentasjon.
  • Grunnlag for beregning av merverdiavgift samt merverdiavgiften. Du må dokumentere beregnet grunnlag for merverdiavgift ved innførsel av varer, og utregnet merverdiavgift. Dokumentasjonen skal vise grunnlag og avgift per avgiftssats for hver tolldeklarasjon.

Det er ikke et krav at inngående varefaktura refererer til bilag for innførselsmerverdiavgift i regnskapet. Det er heller ikke et krav at inngående varefaktura refererer til tolldeklarasjonen, men du må kunne dokumentere dette.

Aktuelle lenker

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.