Årsrapporter

Her finner du Skatteetatens årsrapport.

Årsrapporten gir et samlet bilde av Skatteetaten som helhet, både i omtale og i økonomiske tall. Årsrapporten er et av de viktigste styringsdokumentene i Skatteetatens dialog med Finansdepartementet.