Årsrapporter

Her finner du Skatteetatens årsrapport.

Årsrapporten gir et samlet bilde av Skatteetaten som helhet, både i omtale og i økonomiske tall. Årsrapporten er et av de viktigste styringsdokumentene i Skatteetatens dialog med Finansdepartementet. 

Årsrapport 2021

Årsrapporten inneholder leders beretning, introduksjon til virksomheten og hovedtall, årets aktiviteter og resultater, styring og kontroll i virksomheten, vurdering av framtidsutsikter og årsregnskap.