Fakturaadresse

Skatteetaten bruker elektronisk fakturabehandling for alle inngående faktura.

Leverandører som sender elektronisk faktura må alltid bruke Skatteetatens organisasjonsnummer 974761076 (hovednummer).

Papirfaktura

Skatteetatens fakturaadresse er:

Skatteetaten
Fakturamottak DFØ
Postboks 4731
7468 TRONDHEIM

Merk fakturaen med bestillerreferanse.

footer/desktop/standard