Vedtak om verdi på kjøretøy etter alternativ metode

Her kan du søke i tidligere vedtak om verdi og forholdstall ved bruk av alternativ metode (KVK-vedtak). Vedtakene gir deg et utgangspunkt for hva bruksfradraget kan bli for et tilsvarende kjøretøy.